Kā saņemt augstāko pilnību

Zoar, nodaļa “Leh Leha” (Lech – Lecha), 6. p.: “Un tas ir aicinājums, kas atnāk pusnaktī” – laikā, kad sāk starot kreisā līnija no šuruk punkta, “pie taisnajiem” – kuri pacēla augšup MAN, lai piesaistītu kreiso līniju.
Un tas nozīmē “svinīgi pasludināt skaļā balsī” – ņemot vērā, ka tas atrodas punkta šuruk tiesu apslēptībā, tad tiek uzskatīts, ka nāk ar lielu spēku, aicinot taisnos izlabot to. Tātad, mēs redzam trīs līniju lejup nākšanas kārtību no Binas uz Zeir Anpin un no Zeir Anpin uz Nukvu, bet no Nukvas pie taisno dvēselēm.

Cik lielā mērā zemākais spēj atmodināt augstāko vidējā līnijā ar MAN raidīšanu augšup, – tik lielā mērā augstākais spēj piepildīt tā vēlmi. Tev tikai jānogādā sava vēlme augstākajam – līdzīga viņa vēlmei, vēlme būt piepildītam ar viņa piepildījumu, – un tad saņemsi šo piepildījumu.
No augstākā puses nav nekādu īpašu nosacījumu. Viņš tikai gaida, lai pēc īpašību līdzības likuma, tava vēlme būtu piemērota viņa piepildījumam. Tāpēc visas mūsu lūgšanas, visi mūsu lūgumi – nav par to, lai augstākais mūs piepildītu, bet par palīdzību radīt sevī pareizu vēlmi, vajadzību, nolūku, kas būtu piemēroti piepildījumam, kāds eksistē augstākajā. Es nelūdzu augstāko mani piepildīt, jo arī tāpat “vairāk par to, cik daudz telēns vēlas zīst, govs vēlas to pabarot”. Viss mans lūgums – par to, lai es kļūtu gatavs saņemt no augstākā, kļūtu viņam piemērots. Starp mums jābūt atbilstībai, īpašību līdzībai. Tikko tā rodas, pārpilnība pati līst no viņa manī.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: