Glābiņš – vidējā līnijā

Zoar, nodaļa “Leh Leha” (Lech – Lecha), 22. p.: …Kad Ābrams… nonāca līdz kreisās līnijas starojuma saņemšanai,… tajā pašā mirklī nokļuva Nimroda varā, kurš aizraidīja viņu uz uguns krāsni, kura nāk no Gvuras spēka šuruk starojuma.
Un tad Radītājs viņam palīdzēja ar to, ka sniedza vidējās līnijas starojumu uz ekrānu de-hirik, kurš saskaņo un veido mieru starp divām līnijām, labo un kreiso.

Glābiņš – vienmēr ir vidējā līnijā, ekrānā de-hirik. Jo mūsos jāizpaužas diviem spēkiem, ar to palīdzību mūs vada no augšas.
Bet tāpat kā šie divi spēki – labā un kreisā līnija, atdeves spēks un saņemšanas spēks, – nāk no vienas augstākās saknes, tāpat arī mums atrodoties lejā jāsavieno tie vidējā līnijā.

Šim nolūkam mums dota kabalas zinātne – metodika, kura ļauj izprast, kā savienot divu līniju spēku un atrasties vidējā līnijā.
Bet lai iegūtu tādu saprātu, tādu izpratni, mums nepieciešama grupa, mācības, izplatīšana, – visi šie līdzekļi, ar kuru palīdzību mēs varam iztēloties sev pareizo stāvokli, to vēlēties un palūgt Radītāju to realizēt.
Protams, ka šis saprāts, sapratne, kā noorganizēt šos divus spēkus, kā savienot tos kopā vidējā līnijā, – tāpat nāk no augšienes. Par to sacīts: “Darošais pasauli augstākajā, izveidos pasauli mūsos”.
“Darošais pasauli augstākajā” – no kurienes nāk divas līnijas, jo tur arī Radītājs tās izņem no vidējās līnijas – Sevi Pašu, Zeir Anpin(u) attiecībā pret mums un tādā veidā tās lejup nonāk pie mums – pie Malhut un pie dvēselēm, kuras tajā atrodas.
“Izveidos pasauli mūsos” – tas ir, no augšienes mums tiek dotas zinības, ka mums jāorganizējas un tad pie mums nonāk vidējā līnija un ietērpjas mūsos. Ar to mēs izglābjamies, līdzīgi Ābramam.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: