Un darīja debesis no uguns un ūdens…

Zoar, nodaļa “Leh leha” (Lech – Lecha), 4. p.: …Jo, kad Radītājs radīja pasauli, Viņš darīja debesis no uguns un ūdens, un tie kopā sajaucoties nesasala. Bet pēc tam sasala un atradās augstākajā ruah(ā). Jo saskaņā ar mohin nākšanas kārtību, sākumā nāk divas līnijas, labā un kreisā un tie ir divi punkti, holam un šuruk, dēvēti “ūdens” un “uguns”.
Divas līnijas nonāk pie mums no augšienes. Jo radījumā ir tikai divi spēki: gaisma un viņa radītā vēlme baudīt. Savienojoties, vienīgi tie veido visu realitāti. Tāpēc no augšienes, no Radītāja, pie mums lejup nāk divi spēki, divas īpašības – vēlme dot, no gaismas puses un vēlme baudīt, no tilpnes (kli) puses. Bet mums jau atbilstoši jāreaģē uz tiem – pareizi jāsavieno kopā, izveidojot vidējo līniju.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: