Burvju pulveris

Līdzība (No Bāla Sulama vēstules Nr. 26): Diženajam un labsirdīgajam ķēniņam bija viens mērķis – sniegt baudu viņa zemes iedzīvotājiem…
Viņš deva visiem rīkojumu strādāt pie viņa vesela gada garumā un šim nolūkam iedalīja vietu viņa pilī. Bet to atalgojums atrodas darba vietā, kur viņš tiem sagatavoja maltītes ar visdažādākajiem ēdieniem. Visi kā viens uzsāka darbu. Visi domāja, ka ķēniņš liks uzraugiem novērot darbu, bet ķēniņš nozuda – un ikviens var darīt to, ko uzskata par vajadzīgu. Tie nezināja par viņa izgudrojumu, par ārstējošo pulveri kā par piedevu, kura pārklāja ar negaršīgo pulveri visus ēdienus, delikateses un saldumus. Bet vietā, kur strādāja, šī piedeva atklāja dievišķu garšu!
Tie, kuri bija uzticīgi Ķēniņam, bez jebkādas novērošanas precīzi ievēroja ķēniņa norādījumus, izpildot visu, kas tiem uzdots – to ķermeņos ieplūda ārstējošais pulveris.
Bet kad pienāca laiks nobaudīt cienastus, tad sajuta tajos tūkstošiem dažādu garšu – nekad iepriekš viņi nebaudīja tādu saldumu. Un tāpēc slavēja un cildināja ķēniņu!
Bet tie maziskie, kuri neizprata visu ķēniņa diženumu un to, ka pienākas viņu uzticīgi mīlēt – redzot, ka tos nenovēro, noniecināja vietu, kura bija paredzēta darbam un katrs strādāja tur, kur tam šķita labāk.
Bet kad pienāca maltītes laiks, tad sajuta pulvera rūgto garšu. Un sāka zākāt, pazemot ķēniņu un viņa galdu, jo sagatavoja tiem tādu atalgojumu par viņu pūlēm. Un ķēniņš viņu acīs tapa par vislielāko krāpnieku. Jo saldumu un delikatešu vietā bija sagatavojis tiem tikai rūgtumu un sāli.

Avots krievi valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: