Pēdējais līdzeklis

Visa labošanās sākas no ļaunuma apzināšanās, kā sacīts: “Es radīju ļaunuma sākotni un radīju Toru – līdzekli tā labošanai”. Ja neatklātos ļaunums, kuru speciāli radījis Radītājs, kurš tad vēlētos laboties?
Bet ļaunuma sajūta, ciešanas mūs pat dzen uz sevis mainīšanu! Kaut gan sākumā mēs vēlamies mainīt visu no ārienes, visu pasauli, bet pēc tam tomēr piekrītam tam, ka nepieciešams mainīt sevi! Šīs izmaiņas jāiziet jebkuram cilvēkam, katrai tautai, katrai sabiedrībai un visai mūsu civilizācijai kopumā. Labošanās nevar sākties bez nepieciešamības, proti, man jāsajūt, ka man ir slikti tieši no tā, ka sevi nelaboju! Tāpēc mums jāattīstās, jāizaudzina savs egoisms, un jāatklāj tajā visdažādākie triecieni un problēmas, tukšums, piepildījuma un cerības zaudējums, – un pilnīgu nespēju to kaut kādā veidā mainīt! Un mēs meklējam, kā mainīt mūsu pasauli, līdz atklājam, ka it visā vainīgs ļaunums mūsos – un atklājam sev kabalu, it kā nejauši… Bet kādam vajadzēja to sagatavot priekš manis grāmatu, saitu veidā, jo mana personīgā daba, kas iekļauta īpašībā saņemt un piepildīt sevi, nav spējīga uz kontaktu ar augstāko pasauli, lai atklāti sajustu Radītāju. Šim nolūkam sākotnēji man nepieciešami ārējie līdzekļi: skolotājs, grāmatas. Parasti šī mācība tiek nodota no cilvēka cilvēkam – no cilvēkiem, kuri jau saņēma saikni ar garīgo pasauli.
Pasaulē vēl pirms manis jāpastāv šai saiknei ar garīgo pasauli, jo citādi, es kā pilnīgs egoists, nekad nespēšu noprast par garīgo. Es meklēšu atpestīšanos no ciešanām tikai šīs pasaules plaknē.
Tāpēc nepieciešama zinību izplatīšana par kabalas zinātni. Bet cilvēki, kuri sajutuši sevi par iztukšotiem šajā pasaulē, atklās to kā sava pilnīga piepildījuma metodiku. Un tad labošanās sākuma divi nosacījumi piepildīsies: 1. no vienas puses, cilvēkam ir slikti, 2. no otras puses, viņam atklājās, ka ir līdzeklis, lai būtu labi. Un viņš pakāpeniski sāks sevi labot, un realizēt sevī savu radīšanas mērķi. Mūsu paaudzē pagaidām vēl tiek noskaidrots 1. nosacījums. Cilvēks pārbauda dažādus līdzekļus un metodikas, lai kaut kādā veidā sevi piepildītu, reizēm pat ar alkoholu un narkotikām – bet pakāpeniski arī tas pāriet. Drīz izzudīs pat tieksme pēc narkotikām, vardarbības, fanātisma – cilvēki savā iekšienē sapratīs, sajutīs, ka ar to nevar piepildīt savu iekšējo tukšumu. Baudas vēlme mainās, paceļas uz nākamo līmeni, – un vairs jau nav iespējams turpināt dzīvot kā iepriekš. Cilvēks vairs nespēj rast mierinājumu narkotikās – viņš meklē daudzkārt dziļāku risinājumu. Bet jāattīstās līdz tādam stāvoklim, kad cilvēkiem vairs nebūs citas izejas, izņemot kabalas zinātni. Var saīsināt viņu meklējumus ar šīs metodikas izplatīšanu, lai visi ātri saprastu: mums nepieciešams atklāt augstāko mūs vadošo spēku – tikai tas var līdzēt!

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: