Pacelsimies kopā vēl augstāk!

Jautājums: Ir biedri, kuri pēc tikko notikušā Megakongresa laikā piedzīvotās lielās iedvesmošanās un apvienošanās, tagad izjūt nošķirtību un vienaldzību. Kā viņiem palīdzēt?
Atbilde: Tā ir laba zīme, ka kongress ir beidzies un mēs esam pārgājuši jaunā stāvoklī – ja no augstas virsotnes cilvēks krīt dziļā bedrē. Šeit var palīdzēt tikai divējādi: ar iekšējām un ārējām rūpēm.
Sevī mums ir jārūpējas par to, lai neskatoties ne uz ko, turpinātu just, ka mēs esam viena, kopīga tilpne (kli), garīgs trauks. Un tieši tie, kuri krīt, atklāj sevī jaunu egoistiskās vēlmes slāni, kas šobrīd atklājas kopīgajā – mūsu kopīgajā pasaules kli. Viņi ir šīs jaunās vēlmes (avijut) nesēji. Bet mēs, kas neizjūtam šo vēlmes radīto apgrūtinājumu, vēlamies pacelt sevi līdz ar viņiem vēl augstāk, vienotā apskāvienā – un tad mēs visi būsim ieguvēji. Mēs atnesīsim ekrānu un atstaroto gaismu, bet viņi vēlmes spēku (avijut), un kopīgi mēs izveidosim gatavu kli, ar kuru spēsim pacelties. Tādēļ tieši šobrīd, kad kongress jau ir beidzies, mēs varam sajust lielu pavirzīšanos uz priekšu. Kopīgās tikšanās laiks vien sniedz visa mūsu iepriekšējā darba kopsavilkumu, bet tagad, pēc kongresa, sākas jauns apvienošanās etaps, lai katrs sajustu vēlmi pacelt pārējos.
Tā notiek kopīgajā garīgajā traukā: viens nodrošina vēlmi, bet otrs – ekrānu, bet pēc tam viņi mainās vietām. Tā notiek virzība. Šis ir ļoti labs, lietderīgs periods un nekādā gadījumā šo laiku nedrīkst uztvert kā mirušu, nākamā kongresa gaidās! Tieši pretēji, tajā slēpjas viss darbs un visa virzība – paceļoties pāri traucēkļiem! Pats kongress ir apvienošanās, kas neprasa darbu. Tajā valda visu dalībnieku kopīga pacilātība un katra sevis atcelšana citu priekšā. Spēku gūšana tieši pacelšanās periodam starp kongresiem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: