Dabas vispārējo likumu zinātniskā sistēma

Cilvēkam, kurš vēl patreiz neizprot kabalas grāmatu rakstības stilu, rodas lielas grūtības to uztveršanā. Mūsdienu laicīgais cilvēks lasa visus šos vārdus: “bauslis”, “Radītājs”, “sniegt Radītājam baudu”, “izsargāties no grēka” – un nesaprot, par ko iet runa, kur viņš vispār nokļuvis. Bet problēma ir tajā apstāklī, ka mēs vienkārši neprotam pareizi lasīt šo tekstu. Kabalisti izmantoja tādu rakstības stilu no paaudzes uz paaudzi – no Ābrama laikiem, kurš pirmais sāka attīstīt kabalas zinātni (kaut gan pirmais to atklāja Ādams Rišons). Cilvēkiem, kuri atrodas garīgās pasaules sajūtā, saprotams, par ko grāmata runā: ir vēlme, kura virzīta tikai uz personīgo labumu un šīs vēlmes izmantošana tādā formā tiek dēvēta par grēku, jo šī darbība pretēja Radītājam. Bet saņemšana atdeves dēļ, kura pielīdzina mani Radītājam, tiek dēvēta par bausli. Bet runa neiet par mehāniskām darbībām, kuras tiek veiktas materiālajā līmenī.
Garīgais bauslis – neattiecas uz fizisko ķermeni. Runa iet par iekšējām cilvēka vēlmēm attiecībā pret augstāko gaismu, Radītāju – bet nevis par mūsu pasauli. Tas viss cilvēkiem, kuri uzrakstīja Toru un dzīvoja pēc tās likumiem 2000 gadus, bija pilnīgi acīmredzams, jo visi viņi atradās izzināšanas stāvoklī un skaidri sajuta garīgo pasauli. Viņi saprata, par ko tur ir rakstīts un nejauca to ar fiziskajām darbībām. Bet pēc Tempļa sagrūšanas, notika vispārējais kritums un Radītājs izzuda no cilvēka sajūtām. Un tad cilvēki sāka traktēt šīs grāmatas tajā pašā formā, kādā paši nonāca – visai materiāli, piemērojot tās mūsu pasaulei. Viņi ienesa visus šos vārdus un teikumus savā pasaulē, it ka viņi runātu par mūsu darbībām un attiecībām šeit. Tas bija garīgās trimdas periods, bet tagad tas beidzās un mums no jauna jāatgriežas pie augstākā spēka atklāšanas, pie saiknes ar Viņu, pie savstarpējās atdeves. Tāpēc mums jāsaprot, ka nebūtu iespējams citādi uzrakstīt šīs grāmatas. Izpildīt Toru – tas nozīmē izmantot augstāko gaismu, lai izlabotu savas 613 vēlmes, kas tiek dēvēts par 613 baušļu izpildi. Ja cilvēks pastāvīgi tulko visu, ko lasa garīgajā valodā, no ierastajiem viņam kopš bērnības terminiem: Tora, baušļi, grēks – uz garīgajiem jēdzieniem, tad viņam nebūs nekādu problēmu saprast, par ko runā kabala. Tas izkārtojas ļoti vienkāršā vispārējo likumu sistēmā (jo Radītājs nozīmē – “daba”) un kabala pārvēršas par zinātni, kura aptver visu realitāti, ietverot mūsu pasauli.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: