Kad laiks izzūd

Grāmatas “Panim meirot” priekšvārds, 12. p.: Tas ir laika esamības noslēpums mūsu pasaulē. Sākumā sadalījās divi augstāk minētie pretstati divās, atsevišķās viena no otras būtībās, tas ir, šķīsto un nešķīsto pasauļu sistēmā, par to sacīts: “Radītājs radījis vienu otram par pretstatu”, kuros aizvien vēl nevar realizēties labošanās, jo tiem jāsavienojas vienā nesējā – cilvēkā. Un tāpēc mums nepieciešama laika esamība, lai šie divi pretstati rastos cilvēkā viens aiz otra.
Nav iespējams uzreiz taisnā veidā savienot divus pretstatus: Radītāja īpašības un radījuma īpašības. Un tāpēc mums jāvirzās uz priekšu pakāpeniski: gan iegrimstot tukšā vēlmē, gan labojoties un piepildoties ar gaismu, un tad atkal tukšums, labošanās, gaisma. Tā nolaižoties un paceļoties mēs virzamies uz priekšu no lejas uz augšu, palielinot savu vēlmi un labojot to ar nolūku uz atdevi. Tikai šīs izmaiņas dod mums laika sajūtu. Bet ja mūsos nemainītos vēlme un nolūks, mēs nesajustu laiku un paliktu nemainīgā stāvoklī. Tāpēc Bezgalības pasaulē, kad viss jau izlabots, nepastāv laiks. Atrasties garīgajā telpā – nozīmē piestiprināties vienam stāvoklim, vienam principam, augstāk par visām izmaiņām. Un tāpēc mēs tur nesajūtam laiku. Mums pazīstams šis stāvoklis pat no ikdienas dzīves – ja esam aizrāvušies ar kaut kādu spēli vai darbu, mēs nejūtam, kā paiet laiks. Un iespējams, mēs izejam vairums stāvokļus, bet virs visiem tiem esam piestiprināti vienam punktam – un tad laiks netiek sajusts.
Proti, laiks atkarīgs nevis no tā, kā mēs virzāmies uz priekšu caur kritumiem un pacēlumiem, maziem stāvokļiem un lieliem, bet cik lielā mērā mēs esam uzticīgi šim vienam virzienam, vienīgajam saplūsmes punktam, neskatoties uz visām svārstībām. Un tad mēs nejūtam laiku.
Tāpēc garīgajā pasaulē mēs paceļamies pāri laikam. Jo pāriet mahsomu, nozīmē pieturēties pie principa. Tad tu sāc sajust, ko nozīmē būt augstāk par laiku. Šeit nav nekādas mistikas – savās sajūtās mēs paceļamies pāri izmaiņām – un tāpēc laiks izzūd.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: