ARI atgriešanās

No Bāla Sulama vēstules (№ 39): Īzaks Koens, viens no ARI skolniekiem, stāsta, ka ienāca pie viņa nāves stundā un raudāja, ka aiziet cerība, uz kuru viņi paļāvās skolotāja dzīves laikā, redzēt pasauli piepildītu ar labestību, gudrību un Radītāja gaismu. Un atbildēja viņam ARI: “Ja starp jums atrastos kaut vai viens taisnais – nebūtu mani paņēmuši no šīs pasaules pirms laika”. Un jautāja viņam skolnieks: “Ko mums darīt tālāk?” Atbildēja ARI: “Nodod biedriem no mana vārda, lai no šīs dienas neskartu vairs zinātni, kuru jums mācīju – jo jūs nesapratāt to kā nākas. Tāpēc tikai Haims Vitals nodarbosies ar to klusā slepenībā”. Un iesaucās skolnieks: “Tad nav mums nekādu cerību?!” Atbildēja ARI: “Ja būsiet pelnījuši, tad atnākšu pie jums un mācīšu jūs”. Skolnieks iebilda: “Kā tad tu atnāksi mūs mācīt, ja pamet jau šo pasauli?” Un atbildēja ARI: “Ko tu saproti no slēptajiem sakramentiem un manas atgriešanās ceļiem pie jums!” – pateica un tajā pašā brīdī nomira, lai dzīvotu nākotnes pasaulē…

Patiešām skumja aina… No augšienes nokārtoja tā, ka ARI beidzamajā stundā līdzās viņam neatradās skolnieku grupa, bet tikai viens no viņiem, Īzaks Koens. Un pat Haims Vitals, kurš bija ARI labākais skolnieks, kuram tas nodeva šīs gudrības ceļus, neatradās tajā brīdī līdzās skolotājam. Bet Īzakam Koenam, acīmredzams, tajā laikā nebija lielas izpatnes, ja pat nesaprata un jautāja: “Kā tad tu atnāksi mūs mācīt?!”
Proti, viņš vēl neizprata, ka nav atšķirības starp pasaulēm un augstākā pakāpe vienmēr var nolaisties un izpausties zemākajās pakāpēs – ja tikai viņi būs gatavi to pieņemt! ARI mums teic: “Tikko pieliksiet pūles un būsiet gatavi – es nodibināšu ar jums kontaktu! Pacelieties uz garīgo pakāpi – un mēs tajā pašā mirklī sastapsimies un tur saņemsiet no manis visu piepildījumu un palīdzību!”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: