Par kabalas zinātnes izplatīšanas nepieciešamību

Grāmatas “Panim meirot” priekšvārds, 5. p.: Un no šejienes saproti sacīto Zoar(ā):
“Pateicoties šai grāmatai iznāks Izraēlas dēli no trimdas”. Un tas sastopams tāpat arī daudzos avotos, kuros tiek runāts, ka tikai ar Kabalas zinātnes izplatīšanu masās, mēs izpelnīsimies pilnīgu atbrīvošanos.
Un viedie teic: “Tās gaisma atgriež pie avota”… Tātad katrs atsevišķi un visi kopā nevarēs izpildīt savu misiju, kuras nolūkam tika radīti, kā tikai ar Toras iekšējās daļas un tās noslēpumu izzināšanas palīdzību.
…Un saskaņā ar to, Kabalas zinātnes izplatīšana un Mašiaha atnākšana ir atkarīgi viens no otra.

Citiem vārdiem, mūsu labošanās nav iespējama bez kabalas zinātnes izplatīšanas. Cilvēks iekārtots tā, ka nav spējīgs pats rast saikni ar augstāko pasauli, jo viņš atrodas pretstatā tai – un var to izdarīt tikai “mākslīgā” veidā.
Mēs atrodamies šajā pasaulē, šajā vēlmē, egoistiskā attieksmē pret sevi. Šajā vēlmē var mosties neliela egoistiska vēlme pēc augstākās pasaules – punkts sirdī.
Sirdī, šīs pasaules vēlmēs, mēs sajūtam tukšumu, vilšanos. Un papildus šai mūsu pasaules tukšuma sajūtai mūsos mostas punkts sirdī – nesaprotama tieksme, ilgas pēc kaut kā augstāka.
Šīs divas vēlmes, tukšuma sajūta pret šo pasauli un tieksme pēc augstākā, kopā – sagatavošanās augstākās pasaules apgūšanai.
Tas ir maksimums, ko cilvēks saņem mūsu pasaulē savai garīgajai virzībai uz priekšu.
Pārējo viņš saņem no ārienes – mākslīgu līdzekli šajā pasaulē – kabalas grupu, grāmatas un skolotāju. Tie ir līdzekļi, kuri sagatavoti mums no augšas – mūsu pasaulē tāda iespēja nepastāv.
Sanāk, ka cilvēka iekšienē atrodas nākotnes embrijs – punkts sirdī. Un viņam no ārienes veidojas nākotnes apkārtnes embrijs – grāmatas + skolotājs + grupa – caur šo apkārtni viņš saistās ar garīgo pasauli.
Ābrams atklāja, ka cilvēkā veidojas:
dvēseles ( . ) + apkārtne (grāmatas + skolotājs + grupa),
kas ļauj pievilkt gaismu no garīgās pasaules, kura no ( . ) attīsta dvēseli, lai tajā, jau attīstītā, cilvēks spētu pacelties uz garīgo.
( . ) un tā apkārtne – mūsu -1. vismazākais un 2. sašķeltais (kurš kļuvis par egoistisku) – garīgais stāvoklis.
To izmantojot, mēs spējam izlabot ( . ) – sašķelto (egoistisko) dvēseles embriju ( . ).
Tāpēc kabalas zinātnes izplatīšana ir pilnīgi nepieciešama – bez tās neviens no mums nevarēs zināt, ko tad mums darīt: kā ar apkārtnes palīdzību (grāmatas + skolotājs + grupa) attīstīt dvēseles embrija
( . ) un sajust tajā, jau izlabotajā un attīstītajā, garīgo pasauli.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed