Kad pienāks ilgi gaidītā rītausma

Kabalas zinātne nīstama cilvēka egoismam, jo tā runā par mīlestību pret citiem.
Bet tomēr, lai pietuvinātu cilvēku šim viņam pretējam ideālam, tika izgudrotas reliģjas, – proti, iespēja izmantot “kabalas zinātni” (it kā neīstu) visdažādākajās nepatiesajās formās, bet tādās, lai cilvēks tomēr egoistiski attīstītos. Reliģija paceļ cilvēku pāri dzīvnieciskajai eksistencei, sakot viņam, ka ir Radītājs, atalgojums un sods šajā pasaulē, bet nākamajā, viņa dvēseles mūžība.
Tā dod nelielu, kaut arī neīstu, minējumu par augstāko, bet cilvēki par to sāk veidot veselas teorijas, filozofijas, metodikas, pateicoties tam attīstīt mākslu, kultūru, censties kļūt par kaut ko augstāku.
Tādā veidā ar reliģijām cilvēks attīstā savu ego, lai rezultātā mūsdienās sajustu, ka no patiesā garīguma atrodas trimdā.
Jo kad pirms 2000 gadiem mēs zaudējām garīgo līmeni, nokrītot no mīlestības pret tuvāko nemotivētā naidā pret visiem, tāds kritums netika sajusts, jo cilvēkiem viņu eksistencē bija ierasta Radītāja klātesamība.
Tomēr cilvēkam jādod sajust viņa krituma visu dziļumu un pilnīgu atrautību no garīgā!
Šim nolūkam uz viņu jāstaro gaismai, kura izgaismo viņa stāvokli kā tumsu.
Tāpēc mums tiek dota Tora – gaisma, kura neatgriež pie Avota (atdeves un mīlestības īpašība), jo tādas vēlmes mums nav, bet kā šīs pasaules reliģija, kad mēs izmantojam Toru ar egoistisku nolūku, bet nevis, lai sasniegtu mīlestību pret tuvāko.
Apgūstot Toru ar egoistisku nolūku cilvēks arvien dziļāk ieslīgst egoisma tumsā, līdz nesasniedz tumsas apzināšanās stāvokli par to, ka lepojas un nīst visus, tā vietā, lai mīlētu.
Un šo procesu mums nepieciešams iziet, lai sasniegtu egoisma ļaunuma apzināšanos. Jo Radītājs teic: “Es radīju ļaunuma sākotni” – bet mums nepieciešams to atklāt sevī.
Tad man radīsies nepieciešamība pēc Toras – kā pēc līdzekļa tā labošanai – un es iegavilēšos. Un tā būs jau ne vienkārši reliģija, – bet gaisma, kura atgriež pie avota, pie atdeves un mīlestības īpašības.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: