Zoar atklājas mūsu savstarpējā saiknē

Zoar, nodaļa “Vajece” (Vayetze), 252. p: Bet Itro nenostājās pret Mozu tik lielā mērā, jo Lavans bija burvis un burvestībās vērsa savas darbības pret Jēkabu. Bet ņemot vērā, ka tagad Jēkabs nevēlējās tur uzkavēties, jo Radītājs viņam sacīja: “Atgriezies savu tēvu zemē”, tāpēc nevēlējās aizkavēties, noniecinot sava Kunga bausli un tāpēc nelūdza atļauju.
Pastāv divi spēku veidi. No vienas puses – spēki, kuri neļauj mums savienoties, dēvēti “palīdzība pret”, it kā tie pretdarbotos mūsu savienībai. No otras puses – spēki, kuri veicina savienošanos.
Mums nepieciešami abi šie spēku veidi. Mums jāatklāj visi it kā negatīvie spēki, visi šie “grēcinieki”, kuri ir mūsos (Lavans, Eisavs un citi), bet pretī tiem – (it kā) pozitīvie spēki (Jēkabs, Īzaks un citi).
Mūsu savienošanās darbībā visi šie spēki strādā “par” vai “pret”. Bet mums jāpieņem lēmums – kurš no tiem un kādā veidā uzvarēs.
Skaidrs, ka tad mēs atklājam, ka visam jābūt tā, kā rakstīts Torā un tādā veidā atklājam vēstījumu. Kur? Mūsu savstarpējā saiknē – sakaru trūkuma spēkā un apvienošanās spēkā.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: