Izzināt visu pakāpju noslēpumus

Zoar, nodaļa “Vaikra” (Vayikra), 324. p.: Laimīgi taisnie, kurus Radītājs apmāca augstāko un zemāko pakāpju visdziļākajiem noslēpumiem – un viss Toras labad, jo katrs, kurš nodarbojas ar Toru, vaiņagojas ar Viņa svētā vārda kroni. Jo Tora – tas ir svētais vārds un kurš nodarbojas ar to, tas iespiežas un vaiņagojas ar svēto vārdu – un zina tad augstāko un zemāko pakāpju slēptos ceļus un visdziļākos noslēpumus, un nekad nebīstas.
Jo nav mums citas saiknes ar Radītāju, ar patieso augstāko realitāti, lai prastu atklāt to, ieiet tajā un dzīvot tajā, – tikai ar gaismas palīdzību, kura var starot mums, ja šim nolūkam attīstīsim vēlmi.
Bet vēlmi var attīstīt tikai ar grupas palīdzību, jo cilvēkam ir tikai punkts sirdī, bet lai pievilktu gaismu, kura atgriež pie avota, viņam nepieciešami papildus spēki, kurus viņš var saņemt tikai no apkārtnes. Tad cilvēkam būs saikne ar augstāko gaismu, jo vēlme, kura saņemta no apkārtnes, – jau ir ar atdeves nolūku.
Jo, lai iegūtu saikni ar apkārtni, cilvēkam jāpazemina sevi tās priekšā, jāpiešķir svarīgums mērķim, proti, jāstrādā pret savu vēlmi baudīt, pret ego.
Un tādējādi, strādājot ar grupu, cilvēkam ir ar ko vērsties pie gaismas, kura atgriež pie avota, lai dotu viņam saikni ar atdeves īpašībām, ar garīgo pasauli.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: