Kad sirds sapratīs…

Zoar, nodaļa “Vaikra” (Vayikra), 147.-149. p.: Svētā Vārda “Jud” saistās ar trijiem saiknes veidiem. Tādējādi tajā ir viens galiņš augšpusē, bet viens galiņš apakšā, viens – vidū, jo trīs saiknes izplatījās tajā. Augšējais galiņš – augstākais Keter, augstāks par visiem augstākajiem, visu roš(u) roš, stāvošs pāri visiem… Apakšējais galiņš – tā ir Bina – roš “dārza apūdeņošanai”, Malhut. Un tas – ūdens avots, kas apūdeņo visus stādus, jo visa ZON gaisma un BEA pasauļu gaisma nāk no Binas.
Burts “Jud” – Acilut pasaules hohma, tās “apslēptais prāts”. Caur augšējo šī burta smaili tajā ienāk Bezgalības gaisma, bet caur apakšējo smaili iznāk Binas gaisma un plūstot cauri Zeir Anpin apūdeņo dārzu, Malhut.
Varētu tādā veidā detaļās aprakstīt visu sistēmu, bet mēs studējam Zoar, lai izraisītu labošanās gaismu nevis apgūstam sausu teoriju.
Mēs mācāmies Zoar tādēļ, lai nevis iegūtu teorētiskas zināšanas, bet lai atklāti sajustu garīgo! Kad sāksim sajust, par ko stāsta Zoar, sajutīsim sevī atdevi un saņemšanu, starpību starp tām, tad mēs spēsim lasīt un atklāt visu ainu-shēmu sajūtās, kuras radīsies.
Mēs apgūsim Zoar, lai saprastu, ko mēs sajūtam! Tad es sākšu studēt kabalu kā zinātni – pievienošu savai sajūtai prātu.
Bet vispirms man jāsaņem sajūta! Prāts atnāk nopakaļ tai. Citādi tie būs tikai teorētiski prātojumi, bez praktiskas izzināšanas.
Mēs ieraksimies šajās shēmās un turpināsim šajā pasaulē gudri spriest, it kā zinātu, kas norisinās “tur”, garīgajā pasaulē.

Bet mums jāzina nevis tas, kas tur norisinās – bet atrodas tur! Te ir ļoti liela starpība starp izzinošajiem garīgo un vienkārši gudriniekiem, studējošiem Zoar, kādus Bāls Sulams sastapa Jeruzālemē, kad atbrauca uz Izrēlu.
Viņi studēja Zoar un zināja no galvas Zoar un ARI grāmatas. Bet kad tiem uzdeva jautājumu par izpratni, viņi atbildēja: “Šeit nav nekādas izzināšanas! Mēs vienkārši iemācāmies tekstu”.
Bet mums, galvenokārt, ir svarīgi sasniegt garīgā sajūtu – Zoar jāienāk mūsos un mums jāsāk dzīvot tajā. Un pēc tam jau mēs apgūsim, ko sajūtam un kā šīs sajūtas mainīt – kā ienākt garīgajā…
Mēs nevaram izpētīt to, ko nesajūtam. Jo mēs – vēlmes baudīt materiāls un tajā mums jāsajūt realitāte. Un tikai pēc tam mēs varam izzināt, no kā sastāv mūsu sajūtas.
Bina – no vārda “avana”, sapratne, kā sacīts: “sirds saprot”. Tāpēc mēs studējam Zoar, lai sasniegtu atdevi un sajustu Radītāju.
Un tikai pēc tam mēs ar jums iztirzāsim katru Zoar lappusi un redzēsim, cik daudz tajā iekļauts – vesela jūtu simfonija.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: