“Pasaules piesātinājums – Radītājam smags darbs”

Zoar, nodaļa “Vaigaš” (Vayigash), 55. p.: Jo cilvēka piesātinājums ir Radītājam smags darbs, tāpat kā Sarkanās jūras pārdalīšana. Jo pasaules piesātināšana (lejup nāk) no augšienes, no Zeir Anpin, no ekrāna de-hirik vidējā līnijā. Jo: “Dēli, dzīvība un piesātinājums, – lieta, kura atkarīga nevis no nopelniem, bet lieta, kura atkarīga no mazal (veiksmes)”. Un tāpēc pasaules piesātinājums Viņam ir smags darbs, jo tā ir lieta, kas atkarīga no mazal, no kuras nāk dēli, dzīvība un piesātinājums.
Un tāpēc pasaules piesātinājums Viņam ir smags darbs, jo Viņam tā nepieder līdz tam brīdim, kad tiek svētīts no mazal.

Veiksme (mazal) nozīmē “tekošā” (nozeļ) un nozīmē augstāko pārpilnību lejup nākošu pa lāsēm, kas nelīst nepārtrauktā plūsmā mūsu aprobežotības dēļ, kura liedz saņemt vairāk.
Augstākais vēlas mums dot visu bezgalības pasauli, bet spiests atbrīvot mums gaismu pa lāsēm, – pēc mūsu spējas to uztvert.
Tādējādi rakstīts, ka “cilvēka piesātinājums Radītājam smags darbs, kā Sarkanās jūras pārdalīšana”, jo pēc savas dabas Viņš – Labs, Dodošais un Labu Darošais un Viņam smagi noturēties un nedot cilvēkam visu pārpilnību uzreiz. Un tāpēc Radītājam ir smagi – dot tikai pa lāsēm.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: