Trimda – tā ir garīgā pakāpe

Zoar, nodaļa “Vaigaš” (Vayigash), 120. p.: …Un sacīts: “Es nolaidīšos kopā ar tevi Ēģiptē”, – tas ir, Šhina nolaidās kopā ar viņu trimdā. Un jebkurā vietā, kurā Israēls attālinās trimdā, attālinās kopā ar tiem trimdā arī Šhina. Citādi tā nav trimda. Jo trimda nozīmē, ka tu sajūti apslēptību. Tu jūti, ka šeit ir garīgais, Radītājs un sajūti Viņa pretējo pusi. Tā staro tev tā, ka tu jūti Radītāja klātesamību, kura tev apslēpta. Tad to dēvē par trimdu. Ja nav sajūtas, ka Radītājs tev apslēpts, – tā nav trimda. Viņš tev vienkārši neeksistē, tu atrodies zemāk par garīgo līmeni. Trimda – tā arī ir garīgā sajūta, augstāka par mūsu pasaules līmeni. Tādējādi par ikdienišķiem cilvēkiem eksistējošiem mūsu pasaulē nevar sacīt, ka tie atrodas trimdā. Bet ja es zinu, ka šeit jābūt kaut kam garīgam, man ir tāda sajūta un es kaut kādā veidā esmu pazīstams ar to, kas apslēpts, – tad to dēvē par apslēptību un es atrodos trimdā. Tā ir saikne, bet tikai tās pretējā puse, kura man staro melnā, bet ne baltā gaismā. Tāpēc “Israēls Ēģiptē” – tā ir garīgā pakāpe. Tiem ir gaisma, īpašs starojums, tie nav atrauti no garīgā. Tajā pašā laikā mēs “līdzināmies dzīvnieciskiem mirstīgajiem”, jo mums nav nekādas trimdas sajūtas. Patreiz ar Zoar Grāmatas lasīšanas palīdzību, pakāpeniski mostoties no mūsu dzīvnieciskās eksistences, mēs sākam nedaudz sajust, ka atrodamies trimdā. Pacelties līdz trimdas līmenim nav viegli – tas nozīmē patiešām sajust apslēptību, tieksmi, vēlmi pēc garīgā, kaut kādā veidā atpazīt to no tumsas, tieši Kas ir apslēpts no tevis, ar kā palīdzību tu vari Viņam pieķerties. Trimda – tā ir garīgā pakāpe, tās pašas atklāsmes pakāpes pretējā puse. Pretējās puses sajūta, darbs tajā – tā ir Radītāja darba daļa.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: