Garīgā vienlīdzība

Zoar, nodaļa “Vaigaš” (Vayigash), 126. p.: Ir debess velve pāri debess velvei, bet šī debess velve valda pār tām. Tas ir, trīs debess velves, kur labā un kreisā atrodas viena pāri otrai, bet vidējā debess velve valda pār tām, saskaņojot tās un iekļaujot vienu otrā.
…”Un zem šīs velves izplesti to spārni” – jo visas tās valda pār to, par ko norīkotas.
Jo vidējā līnija dara reālu abu to starojumu, tas ir, labā staro no augšas lejup, bet kreisā – no lejas augšup. Un tādējādi labais spārns līdzsvarots ar kreiso spārnu…

Kā iespējams izmērīt, vai labā un kreisā līnija ir vienlīdzīgas? Pēc skaita, svara, pēc spēka?
Tās ir pilnīgi atšķirīgas īpašības.
Mums nav nekādas iespējas novērtēt to atbilstoši kaut kādam ārējam mērījumu parametram kā mūsu pasaulē.
“Vienlīdzīgi” – nozīmē, ka tie papildina viens otru tādā veidā, ka katra no tām dod otrai visu nepieciešamo.
Hasadim, kas nāk no labās līnijas, pilnībā papildina Hohmu kreisajā līnijā. Bet Hohma staro iekš Hasadim tik lielā mērā, cik vien spēj.
Tas nozīmē, ka tās ir vienlīdzīgas. Proti, tās – partneri un katra atdod visu, lai tikai pastāvētu savstarpējā saikne starp tām visoptimālākajā formā, kas arī tiek dēvēts par vidējo līniju. Tādējādi tās tiek uzskatītas par vienlīdzīgām. Iespējams, ka Hasadim sastāda 90%, bet Hohma – tikai 10%, bet citā pakāpē attiecība var būt 70% un 30% vai 99% un 1%.
Un tas tiek dēvēts par vienlīdzību, jo katra papildina citu tik lielā mērā, cik spēj. Tām ir viens nolūks, viena doma, viens aprēķins – un tāpēc tās tiek dēvētas par vienlīdzīgām. To attiecībai nav obligāti jābūt 50 uz 50. Garīgajā vienlīdzība nozīmē, ka es dodu tev visu, ko tu no manis vēlies. Tad mēs esam vienlīdzīgi.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: