Ar ko sākas radījums?

Jautājums: Kas ir radījums, par kuru pastāvīgi tiek runāts kabalā?
Vai mēs esam radījumi, vai nē? Ar ko sākas radījums – tā ir īpaša vēlme, īpašs stāvoklis?
Piemēram, govs, kaķis, suns – tie ir radījumi vai nē? Jo viņi it kā eksistē, bet viņiem nepiemīt nekāda gribas brīvība – vai nebrīva būtne arī tiek dēvēta par radījumu?
Bet tad sanāk, ka dzelzs veidnis – arī radījums? Bet ja radījums – tas ir tikai tas, kam piemīt brīvība, tad kas mēs par radījumiem?
Varbūt radījums – tas ir tikai tas, kurš zina Radītāju, kontaktējas ar Viņu, savstarpēji dod viens otram? Tas ir, radījums – tas ir Radītāja līdzības mērs?
Atbilde: Radītājs un radījums eksistē kopā, vienā vēlmē. Radījums dod Radītājam, bet Radītājs – radījumam.
Radītājs lemj un radījums lemj – tātad, radījums eksistē, ja sajūt Radītāju un ir lielāks vai mazāks radījums atbilstoši Radītāja sajušanas mēram, tas ir, mērā, kādā līdzinās Viņam.
Un nevis vienkārši eksistē kaut kāds vadāms robots, kurš pilnībā atrodas Radītāja varā. Tāpēc radījums sākas no Malhut un Binas savienojuma, kad Malhut paceļas uz Binu un liek tai sevi atvērt vai aizvērt. Redzams, ka izņemot Radītāju, ir vēl kaut kas, kas veic darbības.
Tāpēc pastāv vesels process, pateicoties kuram dzimst patstāvīgs radījums, kuru var tā dēvēt, jo viņš atrodas pretim Radītājam.
Un nav tik vienkārši pieņemt no Binas mīlestības un atdeves spēkus, spēku atteikties no sava egoisma.
Un tāpat nav viegli pacelties līdz Binai un samazināt to, sakot: “Nedod man neko, neesmu spējīgs nesavtīgi saņemt!”
Es vēlos saņemt – un nespēju, jo tas nozīmēs manu garīgo nāvi – es pārstāšu būt patstāvīgs, tas ir, miršu kā radījums.
Augstākajam ir viss, ko alkstu – bet es lūdzu viņu neatklāt sevi, nedot man neko. Es ar saviem spēkiem samazinu viņu, lai viņš man neko nedotu.
Un tikai pēc tam, kad esmu samazinājis viņu, es pakāpeniski sāku viņam atklāties. – Es pats regulēju gaismas nonākšanu no augšienes: kā, cik daudz un kad – un pieņemot daudzšķautnainu piepildījumu, iegūstu radījuma veidolu – Radītāja līdzību.
Vienam to nav iespējams veikt. Nepieciešams nodrošināties ar vēlmi – no grupas, ar spēku – no gaismas, kura atgriezīs mūs pie avota un ļaus pielīdzināties Radītājam.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed