Pacenties ilūzijā saskatīt patiesību

Komentāra Sulam ievads, 61. p.: “Dižais laika un telpas likums”.
Zini, ka visi kabalas zinātnes raksti, kuri skar laiku un telpu, neattiecas uz laicīgās pasaules šķietamo laiku un telpu, jo garīgais – augstāks par laiku un augstāks par telpu.
Bet “agrāk un vēlāk” – nozīmē cēloni un sekas… Un “augšiene un leja”, un “pacelšanās un nolaišanās” – nozīmē vēlmes raupjuma un tīrības mērus.
Jo “pacelšanās” – nozīmē dzidrināt vēlmi, bet “nolaišanās” – kļūt raupjākai.
Un kad tiek sacīts, ka augstākā pakāpe pacēlās augšup – tas nozīmē, ka zemākā pakāpe dzidrināja sevi un tapa tīra gandrīz kā augstākā, un tāpēc piestiprinājās tai. Jo īpašību līdzība savieno garīgos objektus vienu ar otru… Un tādā formā visi vārdi jāuztver – tieši garīgajos jēdzienos”.

Kabala izmanto zaru valodu, ņemot mūsu pasaules vārdus un aprakstot ar tiem notiekošo garīgajā, augstākajā pasaulē, kurā nav tādu mūsu pasaules jēdzienu kā laiks, kustība, telpa, attālumi, virzieni.
Bet tie paši vārdi, ar kuriem mēs šajā pasaulē dēvējam kaut kādus priekšmetus un darbības – garīgajā pasaulē nozīmē spēkus, īpašības un to darbību.
Tāpēc mums visiem spēkiem nepieciešams pacensties aiz šiem vārdiem iztēloties garīgās darbības.
Šīs pūles ļoti noderīgas, jo tās veido lūgumu (MAN), vēlmi, vajadzību izprast un sajust augstāko pasauli, sākt tajā dzīvot. Ar šīm darbībām mēs palīdzam sev tajā ienākt.
Tāpēc Bāla Sulama “Desmit Sfirotu Mācības Priekšvārda” 155. p. rakstīts, ka lai gan mēs nesaprotam to, ko mācāmies, bet pateicoties stiprai vēlmei un tieksmei izprast apgūstamo materiālu pievelkam sev gaismu, kura ieskauj mūsu dvēseles un rezultātā tā atnes mums īpašības, kuras nepieciešamas, lai sajustu garīgo pasauli.
Tas nenozīmē, ka mums paveras pēkšņi kaut kāda jauna ārējā aina. Bet mūsu vēlme atnes mums mūsu uztveres, iekšējo īpašību izmaiņas un tajās mēs sākām redzēt izlasīto.
Lai arī jūs nezināt, ko nozīmē vēlmes dzidrināšana un tās raupjums, ekrāna pacēlums un nolaišanās, tomēr vajag pacensties iztēloties to sev vēlmes un nolūka formā.
Viss, kas norisinās: ir vēlme, tās nolūks un gaisma, kura uz tiem iedarbojas. Tā man jacenšas savienot šos vārdus ar to, ko zinu un iedvesmoties no uzrakstītā.
Tas jau ir pietiekami, lai saistītos ar šo sistēmu. Lai arī tā būtu arī nepareiza – nav svarīgi!
Svarīgas ir pūles, mana vēlme iekļauties šajā sistēmā, pat ja šī vēlme ir mākslīga. Protams, es vēl nejūtu ar to juteklisku saikni, bet tas ir dabiski un augšienē no manis pagaidām neko vairāk arī negaida.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: