Visa mūsu vēsture – tikai sagatavošanās virzībai augšup

Zoar, nodaļa “Vaigaš” (Vayigash), 102. p.: “Balss dzirdama augstumā”. Balss – tā ir Nukva, kura pacēlās un dzirdama Binā, kura dēvēta par augstumu, augstāko pasauli.
“Augstumā” – tas nozīmē, ka Nukva ietērpj kreiso Binas līniju, kā sacīts: “Un aicināja Visvarenais, karapulku Dievs tajā dienā raudāt un gausties…”
Tas izsaukts ar lielo tiesu atmodu, kuras tur atrodas. Tās aizšķērso visas Binas gaismas un tas – otrā labošanās. Tad “upe izžūst un iztukšojas” – tas ir, sagrūst divi Tempļi.

Šķelšanās nepieciešama turmākajai labošanai, lai šajā procesā izzinātu Radītāja nodomu.
Kabalas zinātnē mēs apgūstam visu, kas notika augstākajās pasaulēs, visu sagatavošanos mūsu pasaules radīšanai. Un tikai sākot ar mūsu pasauli mēs sākam labošanos, no lejas – uz augšu.
Tieši tāpat mums jāskatās uz mūsu vēsturi. Pirmā un Otrā Tempļu sagrūšana, viss noietais vēstures garumā – bija tikai vien sagatavošanās, kura realizēta no augšas – lejup. Un tikai tagad mēs sākam labošanos, pacelšanos no lejas – uz augšu.
Kā rakstīts grāmatās “Desmit Sfirotu Mācība” un “Ievads kabalas zinātnē”, viss notiekošais augstākajās pasaulēs, ieskaitot kopējās dvēseles šķelšanos, tika realizēts no augšas lejup ar augstākā spēka palīdzību, bez jebkādas zemākā iejaukšanās.
Zemākais sāk darboties tikai tagad, pēc visu vēlmju sajaukuma un pēdējās trimdas, kad rodas brīvās izvēles iespēja (telpa), atklājas Zoar Grāmata un radīti visi realizēšanās apstākļi.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: