Uzticies savai sirdij

Jautājums: Kā iespējams pārliecināties, ka tavs Kabalas skolotājs – īsts kabalists, ja jāvirzās ar ticību augstāk par zināšanām?
Atbilde: Bet kā tu vari ar savām zināšanām pārbaudīt, kādā augstumā viņš atrodas, vai viņš ir kabalists vai nē?
Kas tu tāds esi, lai prastu to pārbaudīt? Ar kādiem instrumentiem, ar kādām pārbaudēm tu to mērīsi?
Varbūt tu spriedīsi pēc tā, kā viņš zina teoriju un Desmit Sfirotu Mācību? Bet visi atceras Bāla Sulama stāstu par „kabalistiem”, kurus viņš sastapa atbraucot uz Jeruzālemi.
Viņi lieliski zināja no galvas visus ARI darbus un Zoar Grāmatu. Viņiem varēja pateikt jebkura teikuma sākumu un viņi to spēja turpināt līdz nodaļas beigām.
Bet vai tas pierāda, ka viņi bija kabalisti un apveltīti ar garīgo izpratni? Tas vienkārši kā dators ar labu atmiņu.
Kādā veidā tad tu pārbaudīsi, tev taču šim nolūkam nav nekādu instrumentu! Ja par to skaisti neprātot no teorētisko zināšanu viedokļa un prasmes – tad vairāk vispār nav kritēriju.
Jo garīgais atrodas tādās īpašībās, kuru tev nav un nav iespējas pārbaudīt, vai tās piemīt citam.
Un bez tam, kabalists var sevi slēpt. Pat starp diviem kabalistiem viens spēj sevi tā apslēpt, ka otrs viņu neizpratīs un nesajutīs.
Tāpēc mums nav nekādas iespējas pārbaudīt cilvēku – tikai ar sirdi.
Tev jāatklāj sev tava sirds, lai neliekuļotu sev nevienā lietā un tad parbaudīt: vai esi gatavs sekot šim cilvēkam, neko nenožēlojot un sev neuzspiežot, necīnoties ar savām šaubām.
Kaut gan iespējams, ka pastāv tādas lietas, ar kurām tu neesi vienprātīgs – bet tu dodies tās pārbaudīt.
Tev var nepatikt, kā viņš māca vai kā viņš ārēji uzvedas, bet tu esi gatavs pārbaudīt, pēc kādiem principiem viņš vadās un kāpēc tā dara.
Tev pašam tas jāpārbauda, neviens nespēj tev pateikt. Jo kam tu šajā apstāklī vari ticēt? Tas ir viens un tas pats: ticēt tam cilvēkam vai kādam, kas par viņu runā.
Tāpēc tikai sirds var pateikt cilvēkam. Sacīts, ka „Cilvēks mācās tikai tur, kurp tiecas viņa sirds”.
Bet nepieciešams patiešām noskaidrot, ko vēlas tava sirds un nenonākt nekādu citu viedokļu ietekmē. Paļaujies uz savu izvēli…

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question




"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: