Pasaule radīta ar svētību

Zoar, nodaļa “Vaigaš” (Vayigash), 2. p.: Tomēr viss tika radīts ar Toru, un viss sasniedza savu pilnību pateicoties Torai. Un kā Tora sākas ar burtu “bet”, tāpat arī pasaule tika radīta ar burtu “bet”.
Jo līdz tam, kad Radītājs radīja pasauli, tas ir, Nukvu, Viņa priekšā stājās visi burti un ienāca katrs, sākot no beigām, tas ir, sekojošā kārtībā: tav-šin- reiš-kof, bet ne alef-bet-gimel-dalet.
3. p.: “Viņa priekšā stājās burts “tav” un sacīja: “Vai Tu vēlies ar mani radīt pasauli?”. Sacīja Radītājs tam: “Nē. Jo tevis dēļ mirs daudzi taisnie. …Un tāpēc pasaule netiks radīta ar tevi”.
4. p.: Priekšā stājās trīs burti: šin, kof, reiš, – katrs patstāvīgi. Sacīja Radītājs tiem: “Jūs neesat cienīgi, lai ar jums tiktu radīta pasaule, jo esat burti, ar kuriem tiek dēvēti “meli” (šeker), bet meli ir necienīgi, lai stātos Manā priekšā”.

To var salīdzināt ar to, kā mēs lūdzam Radītāju, lai Viņš palīdzētu mums savienot vēlmi (kli). Jo burti – tā ir malhut uzbūve. Būtībā tieši to mēs arī vēlamies izveidot no mūsu punktiem sirdī.
Tāpēc mēs it kā atnākam pie Radītāja ar mūsu vēlmi (kaut gan patreiz mēs vēl to neapzināmies), kliedzam kā zīdaiņi nezinot, ko tieši lūgt, bet tas darbojas tā, it kā mēs griežamies pie Radītāja visdaudzveidīgākajās formās, burtos, bet atpakaļ neko nesaņemam – kamēr neatklājam pareizo vēlmi – pareizo burtu.
5. p.: Priekšā stājās burti: pei un cadi, – tāpat arī visi pārējie, kamēr nenonāca līdz burtam “kaf”. Kad kaf nolaidās no keter (kroņa), nodrebēja augstākie un zemākie, kamēr viss nenokārtojās ar “bet” burta palīdzību, kurš ir svētības (brahi) zīme un ar tā palīdzību pasaule sasniedza pilnību un tika radīta.
Mums jāsasniedz tāda vēlme, tāds stāvoklis, kurā tikai ar svētību no augšas var dzimt mūsu garīgā tilpne un ne ar kādiem citiem mūsu pūliņiem – tikai, ja iekļaujamies tajā pašā svētības spēkā, vienotībā ar Radītāju.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed