Mūsdienu realitātes galvenā atšķirība

Jautājums: Patreiz pasaulē daudz cilvēku, kuri atrodas depresijas stāvoklī mēnešiem neizejot no savām mājām un kuriem nepieciešama psiholoģiskā palīdzība. Kas viņiem var palīdzēt?
Atbilde: Depresija šodien – tā ir visizplatītākā slimība pasaulē. Tās ārstēšanai var ieteikt tikai vienas zāles: gaismu, kura atgriež pie avota.
Bet nekāds psihologs šajā jautājumā nepalīdzēs. Jo Radītājs atklājas mums pretējā formā. Kādreiz katrs no mums juta sevi kā mazu cilvēciņu, kuram apkārt atklājas pasaule daudzveidīgajos mūsu egoisma slāņos: 1., 2., 3.
Mūsu ego auga arvien vairāk un atbilstoši tam mēs attīstījāmies, radot jaunu apkārtni – jaunas tehnikas, tehnoloģiju, sabiedrisko attiecību pasauli.
Tā mēs attīstījāmies visas vēstures gaitā, posmveidā 1 – 2 – 3, virzībā uz bagātību, varu, zināšanām.
Bet šodien mēs nonācām līdz 4. līmenim – īpašajam! Šeit jau nevis mūsu ego attīstās, nevis īpašība “saņemt” arvien vairāk atklājas mūsos – bet atklājas Radītājs, īpašība “dot”. Tā ir mūsu laikmeta galvenā atšķirība – tas ir laikmets, kurā atklājam Radītāju.
Iepriekš daba (Radītājs) uzlika man par pienākumu augt un kļūt arvien gudrākam, zinošākam, saprotošākam, valdošākam, – proti, attīstīties.
Bet šodien cilvēks ir pabeidzis savu attīstību šajā pasaulē. Cilvēki atklāj jaunu atklājumu nelietderību – viss pakāpeniski dziest: zinātnes attīstība, kosmiskie pētījumi, esam sevi pilnībā izsmēluši.
Patreiz, pretstatā tam, atklājas Radītājs – jauna daba. Un mums šeit jau jāvirzās uz priekšu citādi. Mēs nevaram ar savu egoismu ienākt jaunā etapā, jo tādā veidā tikai sev kaitēsim.
Mums nepieciešams saprast, ka sākusies pilnīgi jauna pieeja un mums nespēs līdzēt ne mūsu spēks, ne attīstītā tehnika, ne visa mūsu zinātne.
Mēs piepeši atklāsim, ka visas mūsu uzbūvētās sistēmas šajā pasaulē pārstājušas darboties. Zaudējuši vērtību iepriekšējie mērķi: nauda, vara, zināšanas, ģimene, izglītība, kultūra.
Pasaulē ienāk tumsa un izmisums – bet tas ir tāpēc, ka tajā atklājas Radītājs, atdeves spēks. Bet mēs to nevēlamies, jo tas atceļ mūsu egoismu, mūsu dabu, visas mūsu vēlmes!
Tas ir kā bērns, kurš skraidīja no stūra uz stūri, vēlējās rotaļāties, bet piepeši viņam sacīja: “Diezgan, tagad tev ir jādod un jāmīl – ej parotaļājies ar savu mazo māsu”. Bet tas ir pretstatā viņa dabai un viņa dzīve kļūst drūma, viņš momentāni zaudē visu savu enerģiju. Un tad top saprotams, kāpēc cilvēki atrodas depresijā un mēnešiem nespēj iziet no mājām.
Antidepresanti – šodien vispopulārākās zāles. Bet es kā izveseļošanās līdzekli varu ieteikt tikai apkārtējo gaismu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: