Zoar – tiem, kuri tiecas pēc gaismas

Zoar Grāmata uzrakstīta cilvēkiem, kuri vēlas sasniegt radījuma mērķi, kuri tiecas pēc gaismas, kura atgriež pie radījuma mērķa, pie Avota.
Jo bez gaismas nav iespējams izlabot mūsu vēlmes un atklāt tajās Radītāju. Tāpēc Zoar Grāmata kā visa Tora var būt “dzīves eliksīrs” vai “nāvējoša inde”. Un cilvēkam jāpārbauda, ar kādu nolūku viņš vispār sāk mācīties Zoar Grāmatu un Toru. Ja ar mācību palīdzību viņš vēlas sasniegt gaismu, kura atgriež pie Avota, Tora kļūst viņam kā dzīves eliksīrs, kā sacīts: “Es radīju ļauno sākotni un iedevu Toru viņa labošanai, jo iekļautā tajā gaisma atgriež pie Avota”.
Bet ja cilvēks netiecas kļūt par atdodošo, proti, atgriezties pie avota, bet apgūst Zoar virzīts ar savu vēlmi baudīt, piepildīties, izvirzot sev citus mērķus, kas tiek dēvēts par “elku pielūgšanu”, tad viņa mācības pārtop par “nāvējošo indi” un attālina cilvēku no radījuma mērķa. Tāpēc mums jāpiesargās un jāatceras par to, ka visu mūsu studiju laikā, un īpaši Zoar Grāmatas lasīšanas laikā, mēs sagatavojam savas vēlmes, lai Radītājs dotu mums spēku dot un tad atklātos šajos atdeves spēkos.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: