Kabalista iekšējais darbs

“Par mīlestību pret biedriem”
1. Kādēļ man vajadzīga mīlestība pret biedriem?
Mīlestība pret biedriem – tā ir saikne starp dvēselēm.
“Es” – tā ir mana dvēsele, “biedrs” – tā ir sveša dvēsele, bet “mīlestība” – tā ir tāda saikne starp mums, kad viņš kļūst man, bet es viņam svarīgāks nekā katrs sev pašam. Man jāsajūt viņa vēlmes sev tuvāk par savām – tas tiek dēvēts par mīlestību pret tuvāko kā pret sevi pašu. Bet tā nav mūsu pasaules materiālo vēlmju sajūta un to apkalpošana, bet mūsu vēlmju savienojums sasniegt Radītāju.
Tas ir, es veidoju pilnīgi jaunu garīgo konstrukciju – kopējo Adam Rišon dvēseli, kura iepriekš nekad neeksistēja un kura stāv augstāk par visu materiālo.
2. Kāpēc es izvēlējos tieši šos biedrus, bet viņi mani?
Vai tad es izvēlējos biedrus? Mani uz grupu atveda spēks no augšienes. Kur tad sākas mana izvēles brīvība?
Savu izvēli mēs veidojam paši katru dienu, pastāvīgi pārbaudot, kāpēc mums jāapvienojas ar biedriem:
– Vai redzu viņos un viņi manī punktu sirdī – vēlmi apvienoties un sasniegt saplūsmi ar Radītāju?
– Kādā saiknē mums jāatrodas, lai atklātu Viņu starp mums, atbilstoši īpašību līdzības likumam?
3. Vai katram no biedriem atklāti jāpauž sava mīlestība vai pietiekami, ka tā slēpjas viņa sirdī?
Katram atklāti jāpauž sava mīlestība pret grupu. Ar to viņš palielinās mīlestību biedru sirdīs, bet pēc tam pats iespaidosies no viņiem. Ja viņam bija viens, savs mīlestības spēks pret biedriem, tad tagad viņš saņems spēkus no visiem grupas biedriem.
Vienmēr jāatceras par grupas mērķi – saplūsmi ar Radītāju.
Kabalas grupa balstās uz mīlestību pret biedriem, jo tas – tramplīns ceļā, lai sasniegtu mīlestību pret Radītāju.
Tāpēc mums jārāda viens otram mīlestības pret tuvāko piemēri.
4. Vai jāzina, kas tieši pietrūkst katram biedram, lai viņu piepildītu, vai pietiekami vispārīgi mīlēt biedrus?
Pietiekami vispārīgi mīlēt biedrus, lai būtu pārliecināts, ka biedram pietrūkst motivācija, atbalsts ceļā, iedvesma, Radītāja svarīguma sajūta un grupa – un pēc iespējas vislielākā mērā viņam to visu dot.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: