Zoar atklājas mums

Zoar Grāmata atklājās tikai mūsdienās, jo savā attīstībā esam izgājuši nedzīvo, augu, dzīvnieku līmeņus un sasnieguši cilvēka līmeni (cilvēks, “adam” – no vārda “edome”, līdzīgs Radītājam). Tāpēc mūsdienās mēs sajūtam krīzi, bezpalīdzību, izmisumu un vilšanos mūsu dzīvē.Tāpēc atklājas Zoar Grāmata, lai mēs varētu realizēt mūsu labošanos – sasniegt tādu pašu saiknes sistēmu starp mums, kā Bezgalības Malhutā, kur visi esam saistīti vienā veselumā.
Pirmais labošanās etaps tiek dēvēts “nedari citam to, ko nevēlies, lai nodara tev”. Tas ir līmenis “hafec hesed” (tas, kurš neko nevēlas sev), “atgriešanās no bailēm (trīsām)”.
Otrais labošanās etaps vēl augstāks – līmenis “mīli savu tuvāko kā sevi pašu”, “atgriešanās no mīlestības”, saņemšana atdeves dēļ.
Divas šīs labošanās mums jāveic un tās abas realizējas attiecībās starp cilvēkiem.
Jo pēc tam mūsu izlabotajās attiecībās atklājas Radītājs – atbilstoši mūsu mīlestībai un atdevei tuvākajam, kā sacīts: “No mīlestības pret tuvāko – līdz mīlestībai pret Radītāju”.
Nevienu labošanos nav iespējams veikt citādi, kā tikai realizējot to kabalistu grupā, tas ir, tie, kuri vēlas sasniegt cilvēka līmeni.
Savstarpējās attiecībās tie veido Bezgalības Malhut sistēmu, vēloties sajust tajā Bezgalības gaismu, Radītāju.
Zoar Grāmatai šim nolūkam jādod mums spēki, vēlmes un iekšējās izzināšanas.
Tāpēc Zoar lasīšanas laikā jācenšas atrasties nolūkā, ka mēs visi – viens veselums, ka mūsu punkti sirdī, vēlmes uz garīgo savienojas kopā un no šīm kopējām vēlmēm mēs veidojam mūsu garīgo tilpni, Šhinu, Bezgalības Malhut, kurā sajutīsim Radītāju.
Mums jāsajūt sevi kopībā, tāpat kā Zoar Grāmatas autori – rabīna Šimona grupa un jācenšas iztēloties šīs sistēmas iekšienē mūsu savstarpējās saiknes, par kurām stāsta Grāmata.Jo Zoar runā tikai par saikni starp mums, kaut gan apraksta to visdažādākajās, it kā mūsu pasaules formās un tēlos. Bet runa iet tikai par mūsu dvēseles spēkiem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed