Šajā pasaulē nav grēku

Zoar, nodaļa “Vaikra”, 108. p.: Un ņemot vērā, ka zemāko grēki nodara kaitējumu augšienē, – tie upurē.
Par šo upuri sacīts: “Par jūsu noziegumiem izraidīta jūsu māte”. Jo kaitējums no grēka noved pie atšķirtības starp Zeir Anpinu un Malhut, jo Malhut bija izraidīta par grēku.
Bet upuris, kuru tie upurē, pietuvina augstāko pasauli, tas ir, Zeir Anpinu pie zemākās pasaules, tar ir, pie Malhut. Un viss kļūst vienots.

Cilvēks nekad negatavojas grēkot. Ja viņš tieši zina, ka grēko, viņš nespēs nogrēkoties, – tikai ja nezina vai domā, ka tas ir grēks.Nav iespējams nogrēkoties Radītāja priekšā – tikai, ja Viņš apslēpts, bet tad tas netiek uzskatīts par grēku.Visi grēki, par kuriem tiek runāts kabalas zinātnē, notika nākot lejup no augšas uz leju, ar spēku no augšas.Paceļoties no lejas augšup, mēs nekad negrēkojam. Mēs tikai atklājam grēkus, kuri eksistē mūsos no Viņa, sākotnēji.Radītājs radīja ļauno sākotni, bet lielāku vai citādu ļaunumu izdarīt nav iespējams. Viņš: Pārvērta Sevi par savu pretstatu, ielika šo pretstatu mūsos – un atklāj to mūsos mums pakāpeniski.Viss ļaunums, kuru patreiz atklājam sevī, – tas ir tikai vismazākais pretstata mērs Radītājam, kurš mūsos ir iekļauts.Paceļoties pa kāpnēm uz bezgalības pasauli, mēs atklāsim sevī arvien lielāku pretstatu Viņam, līdz bezgalības līmenī Radītājs neatklāsies mūsos, savā pilnīgajā pretstatā Sev.
Ļaunums mūsos būs neizmērojami liels, – bet līdzās tam mums būs spēks tam pretoties.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: