Ļaunais un labais

Zoar, nodaļa “Vaikra”, 87. p.: Ņemot vērā, ka Tora iznāca no Binas, pirmās bauslības arī tika uzrakstītas no Binas. Sacīts: “ierakstīts bauslībās”. Lasi nevis ierakstīts (harut), bet brīvība (herut). Tā ir īsta brīvība, jo demonstrē vietu, no kuras atkarīga visa brīvība. Jo brīvība no visiem nesķīstajiem spēkiem tiek sasniegta tikai ar Binas gaismu palīdzību. Torā nav apstrīdamas lietas, kur viss nenonāktu līdz vienai vietai – līdz Malhut un nenonāktu līdz vienam avotam – Jesodam.
Mēs, radījuma materiāls, vēlme baudīt, piepildīt sevi. Tas var tikai saņemt. Ja viņa nolūks saņemt – sevis dēļ – tas ir nolūks, bet nevis vēlme, mēs dēvējam to par “ļaunumu”. Jo vēlme – tas ir materiāls, kurš nemainās, par to nevar sacīt – tas ir labs vai slikts. Tas nosaka nolūku – vai tas ir labs vai slikts. Un tajā mūsu izvēles brīvība. Vēlmēs, kuras mūsos atrodas nedzīvajā, augu, dzīvnieku līmeņos, mums nav izvēles brīvības, mēs neko nevaram tajās izmainīt.
To apliecina arvien vairāk arī visi zinātniskie pētījumi. Vienīgā iespējamā izmaiņa – cilvēka līmenī, nolūkā, kas stāv pāri vēlmei.
Pati par sevi vēlme ir Radītāja radīta un dota mums nemainīgā veidā. Bet nolūks pār vēlmi sākotnēji mums dots kā egoistisks, “sevis dēļ” un mums jānoskaidro, ka šis nolūks – slikts, jo virzīts pret apvienošanos, pret atdevi tuvākajam, pret atdevi Radītājam. Bet var būt pretējs nolūks – “citu labā”, atdeves un tad tas tiek dēvēts par “labo sākotni”.
Tas ir, “ļaunā sākotne” un “labā sākotne”, labais un ļaunais tiek noteikti pēc nolūka, bet pati “sākotne” – nemainīgā vēlme.
Šī vēlme – tikai cilvēka līmenī. Nolūks pielīdzināties Radītājam tiek dēvēts par labo, bet pretstats tam – par ļauno. Nolūks tiek realizēts – vienotībā vai attālinājumā no citiem.
Tāpēc no saviem nolūkiem man jāizvēlas tikai tie, kuros man ir brīvā izvēle – vai apvienoties ar citiem kopējā savstarpējās atdeves nolūkā, ar ko mēs pielīdzināmies Radītājam.
Un tikai šeit es nosaku ļauno vai labo – vai attiecībā pret manu egoismu, vai attiecībā pret to, ko nosaka Radītājs. Tāpēc, ja mēs vēlamies sevi izlabot, to var izdarīt tikai Bina – augstākā atdeves īpašība. Nonākot pie vēlmes baudīt, tā maina slikto īpašību uz labo, tas ir, nolūku saņemšanas dēļ – uz nolūku atdeves dēļ.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed