“Nav lielāka veseluma par lauztu sirdi”

Jautājums: Laiku pa laikam es nokļūstu uz jūsu apspriešanām par grupas un ikkatra stāvokli – un esmu pārsteigts, kādi jūs vēl esat neizlaboti, atrodaties zemu, cik lielā mērā grupa vēl nav grupa, bez biedriskuma, kur tad ir jūsu virzība uz priekšu?
Atbilde: Pateicos par jautājumu, iespējams no tā jūs sapratīsiet arī savu stāvokli. Jo augstāk paceļas cilvēks, jo viņš un viņa grupa izskatās viņam daudzkārt nederīgāka, vājāka. Jo augstākā gaisma O”M staro tiem – un viņi redz sevi attiecībā pret aizvien augstākām pakāpēm.
Bet kad runā par sevi, tad garāmejošam klausītājam šķiet, ka viņš atrodas ar viņiem tajā pašā līmenī un pat augstāk, jo sevī viņš tādas problēmas nesaskata, jo samēro sevi atbilstoši līmenim, kurā atrodas!!!
Par to sacīts, ka “pa Radītāja taisnajiem ceļiem var iet tikai taisnie” – kuri pēc visa netikumīgā sevī, kas viņos atklājas, attaisno Radītāju, kurš viņiem atklāj tādus stāvokļus – jo “Nav neviena, izņemot Viņu”.
Piemēram, skatieties, kā Izraēlas tauta Torā grēko uz katra soļa – savā garīgajā ceļā! Skat. Tāpat “Liesmojošais ērkšķu krūms Kockā” u.c….
Bet nepiederošajiem šķiet, ka viņi ir labāki par tiem, kuri nododas pilnībā garīgajai attīstībai. Jo nav viņos triju līniju, lai ietu augstāk par sevi par spīti veselajam saprātam. Kā sacīts: “Toras viedoklis pretstatā mietpilsoņu viedoklim” (daat Tora afuka mi daat baal-abaitim). Viņu nepareizā (pasaulīga, egoistiskā) mūsu stāvokļu sapratne attālina viņus no mums – jo labāk mums abiem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: