Atsevišķā un veselā mūžīgā savienība

Zoar, nodaļa Vaikra, 20. p.: … Viens valdnieks ielikts vārtos no ārpuses un viņa vārds – Gabriels un kopā ar viņu – divpadsmit valdnieki, kuri atrodas viņam apkārt, – “trīs”, “trīs” katrā pusē no četrām pusēm. Apakšējie kopējie rati (merkava), tas ir divpadsmit: Mihaels-Gabriels-Uriels-Rafaels, katrā no tiem trīs līnijas, HAGAT, kopā – divpadsmit. Un savukārt ir divpadsmit katrā no tiem…
Katrs radījums garīgajā sastāv no 12 daļām. Jebkuram pašam mazākajam elementam un visai garīgajai realitātei ir viena un tā pati uzbūve un tās pašas īpašības.
Ja nošķelt mazu daļiņu, tad tā saturēs sevī visas veseluma īpašības.
Tāpēc garīgajā nav starpības starp kopīgo un atsevišķo – nevis kā mūsu pasaulē, kur daļas saliekas kopā, lai izveidotu vienu veselumu.
Garīgajā pasaulē svarīga kvalitāte, nevis kvantitāte un kopīgais netiek veidots no savas summas daļām – tajā katra daļa jau ir šis viens veselums, bet tas atklājas kvalitatīvi jaunā pakāpē.
Garīgā realitāte atklājas tikai cilvēka izzināšanā, viņa vēlmes iekšienē, tas ir, mēs izzinām savas vēlmes formas, kuras dēvētas dvēsele un gaisma, kura darbojas vēlmes iekšienē un kura izveido tai tādas formas.
Tātad visa realitāte – tā ir viena dvēsele Adam Rišon. Visas pasaules, garīgie objekti (parcufim), eņģeļi, formas – tie ir vēlmes 4 līmeņi (nedzīvais, augu, dzīvnieku, cilvēka).
Visai radībai ir viena un tā pati uzbūve, bez tās ir tikai Acmuto – Radītāja būtība, kura mums nav izzināma.
Var tikai minēt, ka tā ir visa sakne, ko mēs atklājam, bet nespējam Viņu izzināt.

Avots: http://www.laitman.ru/vospriyatie-realnosti/14238.html

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: