Kabala – visai pasaulei!

Darbība izsauc pretdarbību
Jautājums: Kādēļ jūs stāstāt visas šīs slepenās zinības izstumtajiem, pie tam vēl krievu valodā?
Atbilde: Piedāvāju jums iepazīties ar pirmavotiem:
Bāls Sulams. Raksts “Mašiaha šofars”
Bāls Sulams. Raksts “Galvojums”
Pasaules labošanas sākumam pietiekami ar vienas tautas galvojumu, jo nav iespējams sākt pasaules labošanu visām tautām vienlaicīgi. Viedie sacīja, ka Radītājs piedāvāja Toru visām pasaules tautām (ar Ābrama starpniecību senajā Bābelē), bet tās nevēlējās to pieņemt, jo atradās lielā egoistiskā mīlestībā pret sevi, tik lielā mērā, ka nebija iespējams runāt ar tām par atteikšanos no egoistiskās mīlestības.
Un tāpēc ar Ābrama starpniecību tika radīta babiloniešu grupa, kuras biedri bija tam gatavi (ar punktu sirdī), no kuriem vēlāk izveidojās Izraēlas tauta – tie paši babilonieši, tikai tie bija pieņēmuši metodiku, kā pacelties pāri egoismam. Bet pats Ābrams no babiloniešu priestera kļuva par pirmo kabalistu. Un tāpēc mums bija jākļūst par izredzēto tautu starp visām tautām, pieņemot uz sevi pieprasīto galvojumu.
Tomēr visas pasaules labošanās realizēsies, kad visas tautas apvienosies savā tieksmē pēc Radītāja, un Viņš atklāsies visām pasaules tautām, kā sacīts: “Un piepildījās zeme ar zinībām par Radītāju, un tieksies pēc Viņa visas pasaules tautas”. Tādējādi uz Izraēlas tautu ir uzlikts pienākums novest cilvēci līdz mīlestībai pret tuvāko un tālāk līdz radījuma mērķim – saplūsmei ar Radītāju.

Avots: http://www.laitman.ru/kabbalah/92.html

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: