Neaizkavējieties kadrā

Zoar, nodaļa ‘Vaeira”, 258.p.: Tiesa, kuru sprieda Radītājs lielo plūdu laikā un tiesa pār Sodomu – tās abas bija elles tiesas, jo grēcinieki ellē tiek tiesāti ar ūdeni un uguni.
259.p.: Sodoma tika notiesāta ar elles tiesu, kā sacīts: “Un Dievs Kungs lika pār Sodomu un Gomoru līt sēram un ugunij no debesīm”.

Viens tika notiesāts ar ūdeni, bet otrs bija notiesāts ar uguni. Un viens, un otrs – elles tiesa. Grēcinieki ellē tiek tiesāti ar divām šīm tiesu kategorijām, jo ir sniegotā, tas ir, ūdens elle un ir uguns elle. Mums jāsaprot, ka visas noskaidrošanas mēs risinām savā iekšienē, bet pati realitāte nemainās. Arī patreiz es atrodos Bezgalības pasaulē un esošajā realitātē nekas nevar mainīties, bet manī mainās uztvere, sajūtas, apziņa, izpratne, vērtējums – tikai tas. Tieši šīs izmaiņas es sajūtu. Sacīts, ka “katrs spriež pēc savas samaitātības pakāpes” – proti, es veidoju savā iekšienē ainu saskaņā ar manu Bezgalības pasaules vērtējumu. Tāpēc Elle un Paradīze, labs un ļauns, tiesāšana ar uguni un ūdeni – tie ir dažādie manas attieksmes līmeņi pret statisko, nemainīgo ainu. Kā sacīts: “Es savu AVAJA izpausmi neesmu mainījis”. Mēs paši savā iekšienē veidojam savu realitāti saskaņā ar savu attieksmi pret pastāvīgo stāvokli.
Viss atkarīgs tikai no mūsu īpašībām, uztveres un Bezgalības pasaules, Radītāja, gaismas, absolūtās atdeves vērtējuma. Visi šie stāvokļi: Elle un Paradīze, viena tiesa vai otra – to visu atklāju savā iekšienē, bet no ārienes nekas nemainās. Viss tiek noteikts tikai ar manas apziņas, mana redzējuma izmaiņām. Proti, viss ir atkarīgs no manis, no manām iekšējām vērtībām, no manām īpašībām, pamatiem! Tāpēc viss atkarīgs no izglītības, no sabiedrības, kura palīdz nomainīt manus pamatus, lai es noteiktu pareizāku attieksmi pret nemainīgo realitāti. Jo ātrāk spēšu mainīt iekšējās vērtības, iekšējos datus, jo ātrāk pārvietošu sevi no viena kadra uz citu.

Avots: http://www.laitman.ru/vospriyatie-realnosti/11660.html

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: