Garīgais – tumsas un gaismas vienotība

Zoar, nodaļa “Vaera”, 90.p.:… “Un mīli savu Visvareno Dievu ar visu savu sirdi” – tas ir, ar savām divām sākotnēm: labo sākotni un ļauno sākotni. Lai viņi pārvērstu ļaunās sākotnes sliktās īpašības par labām. … Un tad, protams, nav vairs atšķirības starp labo sākotni un ļauno sākotni, un tās – viens veselums.
Mūsu pasaulē mēs neapzināmies kvalitatīvu atšķirību starp labo un ļauno, un tāpēc nesaprotam, ka tie atbalsta viens otru un nespēj pastāvēt viens bez otra.
Mēs vēlētos nekavējoties iznīcināt visu ļauno un atstāt tikai labo. To, ko dotajā brīdī uzskatām par labo.
Garīgais noskaidrojas izejot no pretēju īpašību atšķirības, bet ne no centieniem novērst vai iznīcināt vienu no tām.
Abas īpašības eksistē to atklāšanai, bet pats garīgais stāvoklis izkārtojas no abām, no gaismas un tumsas kopā.
Sākotnēji mums nav pareizu iekšējo formulējumu un mums nav skaidrs, kas ir gaisma, bet kas ir tumsa.
Pēc tam, kad mēs tās atšķiram, nosakām, ka tā ir gaisma, bet tā ir tumsa un dodam priekšroku gaismai, – pēc tā mēs ņemam visu gaismu un visu tumsu, un no tām abām visā to pilnībā veidojam garīgo stāvokli.
Mēs nedzēšam nevienu no tām, jo, ja noņemt vienu – izzudīs otra. Tapēc veidojam vidējo līniju no abām.
Mūsu pasaulē tāds veidojums neeksistē, šī parādība, vidējā līnija, mums nav zināma. Mēs pastāvīgi tiecamies novērst nevēlamas, nepatīkamas parādības. Mums šķiet, ka tām nav vietas pasaulē.
Bet garīgajā – visam ir vieta un visam jāpaliek mūžīgi. Un tikai tad, kad tās savstarpēji savienojas pareizā veidā, ir vieta abu pastāvēšanai.
Tādējādi grēcinieki un taisnie, saņemšana un atdeve, ticība un zināšanas, tas viss veidojas viens uz otra pamata.
Un tāpēc mērķa izzināšanā tie abi vienlīdz svarīgi. Kā rakstīts: “Cilvēkam jābūt pateicīgam par slikto tāpat kā par labo”.
Ļaunuma labošana nozīmē tā pareizu izmantošanu kopā ar labo, kur tie abi kopā un vienā līmenī piedalās sava Avota – Radītāja atklāšanā.
Vidējā līnija – dvēsele tiek veidota no abām un atklāj to Avotu, Radītāju.

Avots: http://www.laitman.ru/vospriyatie-realnosti/13709.html

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed