Augšupejas dziedājums

Zoar, nodaļa “Šemot’, 333.p.: Lejā slavinošie dziedājumu tiek dēvēti par “levitiem”, jo viņi piekļaujas “nilvim”, savienojoties augšā kā viens veselums.
Un vēl tādēļ, ka tam, kurš klausās dziedājumu, dvēsele piekļaujas augstākajam, savienojoties augšienē ar Radītāju…
Dziedājums – Hohmas gaismas atklāšana Hasadim gaismā – vislielākā atklāšana, kāda var būt. “Augstā dziesma” – tā ir radījuma saplūsmes, saiknes, savienošanās augstums ar Radītāju.
Visi Psalmi – tie ir dziedājumi, kurus ķēniņš Dāvids (Malhut) atklāja vidējā līnijā, gaismas Hohma atklāšana Hasadim gaismā.
Pat tur, kur mums šķiet it kā viņš raud, nezina, ko darīt un slēpjas no naidniekiem – šajā tumsā viņš atklāj Hasadim, Radītāja žēlsirdību – un tāpēc tas ir dziedājums.
Sākumā jāatklāj labā līnija – ticība, Hasadim, pārvarot kreiso līniju jāpieturas tikai pie labās.
Un kad Hasadim atklājas pilnībā, mēs paceļamies uz Binu un redzam, ka spējam noturēties žēlsirdībā visās vēlmēs, visā šajā pakāpē (vēlmēs GE) – tad mēs sākam strādāt ar saņemošajām vēlmēm (AHaP) un modināt kreiso līniju. Tas ir, mēs sākam modināt Malhut spēkus un šajās saņemošajās vēlmēs saņemt gaismu Hohma.
Noskaidrojot savas saņemošās vēlmes un pievienojot tās labajai līnijai, mēs veidojam vidējo līniju. Stāvoklis, kad gaisma Hohma atklājas Hasadim gaismā, kreisā līnija iekļaujas labajā un noved pie vidējās līnijas izveidošanas – tiek dēvēts par dziedājumu.
Tas tiek dēvēts par “pārgājienu” – jo mēs pārejam no stāvokļa stāvoklī šo pārvietošanās darbību rezultātā un tā virzamies uz priekšu pa trim līnijām “embrijs”, “attīstība”, “briedums”. Sākumā sagatavojot vēlmes, bet pēc tam piepildot tās ar gaismu.
Tāpēc ķēniņa Dāvida Psalmos (dziedājumos) aprakstīti Malhut labošanās visi iespējamie stāvokļi trijās līnijās.
Tajās ietverta tik liela gaisma, kas augstāka par kli – tas ir, tik liela labošanās, kad kli kļūst pilnībā kā gaisma.

Avots: http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/13077.html

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: