Bauslis – pastāstīt par iziešanu no Ēgiptes

Zoar, nodaļa “Bo”, 179.p.: Tam seko bauslis – izteikt slavināšanu par iziešanu no Ēģiptes un pārņemtais ar prieku par šo stāstu priecāsies ar Šhinu nakošajā pasaulē.
Un tas – prieks no visām pusēm: tā, kā cilvēks priecājas sava Kunga priekšā, bet Radītājs priecājas par viņa stāstu.

Bauslis – tā ir Radītāja pavēle, dabas likums, cilvēka pienākums.
Radītājs – tā ir daba, tas ir, dabā paredzēts, ka tad, kad izejam no egoisma uz atdeves īpašībām, mums “jāizstāsta” par iziešanu no Ēģiptes.
Izstāstīt – nozīmē pārbaudīt, uzzināt, saprast, izpētīt, izprast gaismu visā tās dziļumā, kura uz mums iedarbojās, procesus, kuri izieti ar mūsu vēlmi baudīt un to, kā mēs paši piedalījāmies gaismas darbībā – neapzināti, automātiski vai patstāvīgi. Bez izietā procesa izpratnes dziļuma mēs nespējam nonākt līdz Radītāja izzināšanai.
Nav iespējams vienkārši pārlekt no neizlabota stāvokļa izlabotajā. Kamēr neizpratīsim radījumu, mēs neizpratīsim Radītāju, nekļūsim Viņam līdzīgi.
Sevī (izlabojot sevi) es izzinu Viņu (sevī, Bore = Bo – Re, sasniedz un izproti savā iekšējā kustībā, pārmaiņās).
Mūsu melnajā radības punktā, izveidotā “no nekā”, mums jāatkārto visas gaismas darbības, lai tas viss mūs piepildītu – bet piepildītu apziņā, zināšanās, sajūtās.
Tāpēc mums dots norādījums – līdz pašiem dziļumiem izzināt procesu, kuru iziet egoistiskā vēlme, lai sasniegtu atdevi, tas ir, “pastāstīt” par iziešanu no Ēģiptes.

Avots: http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/12075.html

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: