Radītājs ir tuvs salauztām sirdīm…

Zoar, nodaļa „Vaera”, 510.p.: „Un Viņa vaiga eņģelis tos izglāba”. Jo Viņš atrodas ar tiem visās viņu bēdās, jo sākumā sacīts: „Katrā nelaimē Viņš tos atbalstīja”. … Kad Israel atrodas trimdā, Šhina arī [atrodas] ar tiem trimdā, kā sacīts: „Un atgriezīsies Radītājs, tavu gūstekņu tavs Elokim un kļūs tev žēlīgs”.
Radītājs var būt kopā ar radījumiem tikai bēdās un trimdā. Jo citādi lepnums, ego, vēlmes slānis baudīt atdala viņus.Bet kad radījums atrodas bēdās, trimdas un rūgtuma sajūtās, tas spēj vairāk sajust Radītāju un atrasties tuvāk Viņam, kā sacīts: „Radītājs tuvu tiem, kam salauztas sirdis”. Nav citas iespējas atmodināt radījumu, pietuvināties viņam un būt kopā ar viņu – tikai, ja tas atrodas bēdās. No šī stāvokļa tas jau var atmosties. Bet ja radījums pats ir gatavs izsaukt sevī ciešanas – tā saucamās „mīlestības ciešanas”, kad tas cieš nevis no zemes nelaimēm, bet no saiknes trūkuma ar Radītāju, – tad tas paceļas augšup un spēj sasniegt virzītus uz priekšu, labos stāvokļus, visu labumu un baudījumu pilnu dzīvi.
Bet to iekšienē viņam paliek ciešanu sajūta – tas pats trūkums un tumsa, kur radījums atradās atšķirtības laikā ar Radītāju. Tas paliek tukšajā telpā lejā, iekšienē, – un visos pāri viņam esošajos labumos.

Avots:  http://www.laitman.ru/edinstvennost-tvorca/12526.html

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed