Mēs paši sevi šaustām

Zoar, nodaļa “Haei Sāra”, 41.p.: Jo tādi ir Radītāja ceļi: ja viņš dod cilvēkam bagātību, tad tam nolūkam, lai dotu pasaulei iztiku un izpildītu baušļus. Ja cilvēks to nav darījis, bet kļuvis lepns par savu bagātību, tad ar to arī tiks pieveikts, kā sacīts: “Bagātība, kura turēta par nelaimi savam īpašniekam”.
… Tāpat notika, kad Radītājs viņiem deva no augstāko labumu skaistuma Adam Rišon. Viņš to deva, lai viņi ievērotu Viņa baušļus un pildītu Viņa gribu. Bet viņi to nedarīja un kļuva lepni. Tad ar to pašu skaistumu, ar kuru bija svētīti, viņi tika arī sakauti.
Tādējādi cilvēkam, kurš vaimanā: “Kapēc Radītājs tā izturas pret mani!”, jāsaprot, ka viņš pats nodara sev ļaunumu.
Mēs paši sevi šaustām – ar to, ka nepareizi izmantojam iespējas, kuras mums devis Radītājs, lai virzītu mūs augšup.
Mēs paklūpam uz tām pašām iespējām, krītam lejup – un tad šaustām paši sevi.
Par to arī runā Zoar: “… ar to pašu skaistumu, ar kuru bija svētīti, tad arī tika sakauti”.

Avots:http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/12231.html

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: