Monthly Archives: maijs 2010

Kabalista iekšējais darbs

“Grupas mērķis – 2”
Rabašs rakstā “Grupas mērķis – 2” raksta, ka cilvēks dzimis par mīlošu tikai pats sev un tāpēc nav spējīgs izdarīt ne mazāko kustību bez personīgā labuma.
Bet ja neatceļam egoistisko mīlestību mūsos, nav iespējams saplūst ar Radītāju – ar īpašību līdzību Viņam. Tāpēc nepieciešama grupa, kurā tiek saliktas kopā ikkatra vēlmes un spēki un katrs var izmantot šo milzīgo kopīgo spēku, lai atceltu savu egoistisko vēlmi, kura liedz viņam sasniegt mērķi, dēļ kura viņš dzimis. Logs uz jauno pasauli. (vairāk…)

Šajā pasaulē nav grēku

Zoar, nodaļa “Vaikra”, 108. p.: Un ņemot vērā, ka zemāko grēki nodara kaitējumu augšienē, – tie upurē.
Par šo upuri sacīts: “Par jūsu noziegumiem izraidīta jūsu māte”. Jo kaitējums no grēka noved pie atšķirtības starp Zeir Anpinu un Malhut, jo Malhut bija izraidīta par grēku.
Bet upuris, kuru tie upurē, pietuvina augstāko pasauli, tas ir, Zeir Anpinu pie zemākās pasaules, tar ir, pie Malhut. Un viss kļūst vienots. (vairāk…)

Ļaunais un labais

Zoar, nodaļa “Vaikra”, 87. p.: Ņemot vērā, ka Tora iznāca no Binas, pirmās bauslības arī tika uzrakstītas no Binas. Sacīts: “ierakstīts bauslībās”. Lasi nevis ierakstīts (harut), bet brīvība (herut). Tā ir īsta brīvība, jo demonstrē vietu, no kuras atkarīga visa brīvība. Jo brīvība no visiem nesķīstajiem spēkiem tiek sasniegta tikai ar Binas gaismu palīdzību. Torā nav apstrīdamas lietas, kur viss nenonāktu līdz vienai vietai – līdz Malhut un nenonāktu līdz vienam avotam – Jesodam. (vairāk…)

“Nav lielāka veseluma par lauztu sirdi”

Jautājums: Laiku pa laikam es nokļūstu uz jūsu apspriešanām par grupas un ikkatra stāvokli – un esmu pārsteigts, kādi jūs vēl esat neizlaboti, atrodaties zemu, cik lielā mērā grupa vēl nav grupa, bez biedriskuma, kur tad ir jūsu virzība uz priekšu? (vairāk…)

Atsevišķā un veselā mūžīgā savienība

Zoar, nodaļa Vaikra, 20. p.: … Viens valdnieks ielikts vārtos no ārpuses un viņa vārds – Gabriels un kopā ar viņu – divpadsmit valdnieki, kuri atrodas viņam apkārt, – “trīs”, “trīs” katrā pusē no četrām pusēm. Apakšējie kopējie rati (merkava), tas ir divpadsmit: Mihaels-Gabriels-Uriels-Rafaels, katrā no tiem trīs līnijas, HAGAT, kopā – divpadsmit. Un savukārt ir divpadsmit katrā no tiem…
Katrs radījums garīgajā sastāv no 12 daļām. Jebkuram pašam mazākajam elementam un visai garīgajai realitātei ir viena un tā pati uzbūve un tās pašas īpašības. (vairāk…)

Pārejā uz jauno pasauli

Analītika: Mēs ieejam jaunā attīstības fāzē, par kuru mums nekas nav zināms.
Zinām tikai, ka pāreja – pats problemātiskākais stāvoklis, kurā iespējamas milzīgas ciešanas un zaudējumi, pat ja nākotne, iespējams, būs labāka par tagadni. Bet kā to iziet?
Replika: Sāk parādīties pareizas domas. Mēs patiešām atrodamies pārejā no pasaules, kura dibināta uz egoistisko saņemšanu, uz pasauli, kura balstās uz altruistisko atdevi. (vairāk…)

Kabala – visai pasaulei!

Darbība izsauc pretdarbību
Jautājums: Kādēļ jūs stāstāt visas šīs slepenās zinības izstumtajiem, pie tam vēl krievu valodā?
Atbilde: Piedāvāju jums iepazīties ar pirmavotiem:
Bāls Sulams. Raksts “Mašiaha šofars”
Bāls Sulams. Raksts “Galvojums” (vairāk…)

Nepadoties burvestībai

Zoar, nodaļa “Behukotai”, 5. p.: …Un kā nepieciešams atmodināt augstāko svētību ar darbību un valodu, tāpat tiem, kas nāk no nešķīstās puses, jāatmodina sava puse – ar darbību un izteikšanu vārdos.
Un neskatoties uz to, ka Bilams bija vislielākais burvis pasaulē, Balaks bija vēl lielāks burvis par viņu. Jo burvestībās Balaks bija visdižākais no viedajiem.

Ko tas nozīmē, kādēļ man atmodināt nešķīsto pusi ar darbībām un runām?! Vai nav labāk klusēt un neko nedarīt, lai nemodinātu šos suņus? (vairāk…)

Visa pasaule atkarīga no mums

Ja pasaulē notiek kaut kāds ļaunums, – tas nozīmē, ka mums pagaidām neizdodas izlabot pasauli. Ja cilvēki vēl joprojām plāno karus, postījumus un teroru, noniecina viens otru, melo viens otram, tiecas ar jebkuriem līdzekļiem nopelnīt uz citu rēķina, – tas nozīmē, ka mēs nelabojam pasauli. Jo, ja gaisma starotu vairāk, tas nevarētu notikt. Cilvēks nebūtu spējīgs tā rīkoties, daba nedzīvajā, augu un dzīvnieku līmeņos nenestu mums tādus nevēlamus “pārsteigumus”. Mēs eksistējam visaptverošajā dabā, bet līdzsvars ar to atkarīgs no mums, no cilvēka līmeņa. (vairāk…)

Lūgšanas un kvēpināšanas manā iekšienē

Zoar, nodaļa “Vaera”, 126. p.: Sākumā rabīns Aha nodomāja, ka pilsētā sērga un tādēļ vajadzīga lūgšana, lai atgrieztu Nukvu žēlsirdības īpašībā. Un tāpēc viņš sacīja, ka viņiem vajag lūgt.
Bet kad viņš izdzirdēja par masu nāvēm, tas ir, kad viņam pateica, ka tāds un tāds ir miruši, bet tāds un tāds ir tuvu miršanai, tad viņš ieraudzīja, ka tā ir epidēmija.
Bet pret epidēmiju lūgšana veltīga, jo nespēs palīdzēt “saldinātā” žēlsirdības īpašība, jo nepieciešama tieši kvēpināšana, lai atklātu tajā vidējo līniju un iekļautu līnijas vienu otrā.

“Sērga” un “epidēmija”, kad vairums “miruši” un atrodas “tuvu miršanai” – šīs ir sajūtas cilvēka iekšienē, kurš jūt sevī daudzveidīgas īpašības un redz, cik lielā mērā ir neizlabots.
Bet ar šo “epidēmiju” cīnās tieši viedais cilvēkā, īpašā “rabīna Ahas” īpašība. (vairāk…)